Starfsreglur

Eftirfarandi reglur gilda frá 1. maí 2018:

Laun í veikindum: Styrktarsjóður tryggir full laun allt að 572.887 kr. á mánuði í eitt ár eftir að veikindi hefjast að frádregnum veikindarétti samkvæmt kjarasamningum.

Fæðingarstyrkir og ættleiðing: Veittir eru styrkir vegna fæðingar barns. Styrkirnir taka mið af lengd fæðingarorlofs og eru að lágmarki 105 þúsund kr. og að hámarki 210 þúsund kr. Viðbótarstyrkur er veittur vegna útgjalda við ættleiðingu barns.

Krabbameinsskoðun: Krabbameinsskoðanir eru greiddar að fullu.

Hjartaskoðun: Eftirlit vegna hjartasjúkdóma er greitt að fullu.

Lækniskostnaður: Varðandi endurgreiðslu almenns lækniskostnaðar eru félagsmenn beðnir um að halda til haga kvittunum. Að liðnu almanaksárinu þurfa þeir að fá greiðsluyfirlit frá Sjúkratryggingum Íslands fyrir nýliðið ár og leggja gögnin fram með umsókn um styrk úr styrktarsjóði.  

Sjúkraþjálfun og –nudd: Sjóðurinn greiðir helming kostnaðar vegna sjúkraþjálfunar og sjúkranudds að hámarki 40 þúsund kr. á ári.

Útfararstyrkir: Sjóðurinn greiðir útfararstyrki vegna andláts félagsmanna. Styrkfjárhæð nemur 400 þúsund kr.

Endurhæfing: Greiddur er helmingur kostnaðar vegna endurhæfingar hjá H-L stöðinni.

Tæknifrjóvganir: Greiddur er 50% kostnaðar vegna tæknifrjóvgana samkvæmt gjaldskrá Tryggingastofnunar ríkisins.

Sálfræðikostnaður: Greitt er allt að 112.500 kr. á ári samkvæmt nánari reglum. Skilyrði að meðferðin sé að læknisráði og þarf að framvísa beiðni frá trúnaðar- eða heimilislækni um að viðkomandi hafi þurft á meðferðinni að halda. Greitt fyrir 15 skipti á hverjum tólf mánuðum að hámarki 7.500 kr. fyrir hvert skipti.

Heilsuhæli: Greitt er vegna dvalar á viðurkenndum heilsuhælum innlands allt að helmingur kostnaðar þó ekki meira en 100 þús. kr. á hverjum tólf mánuðum.

Gleraugu og heyrnartæki: Tekið er þátt í kostnaði vegna kaupa á gleraugum og heyrnartækjum sem nemur helmingi kostnaðar samkvæmt framlögðu frumriti reiknings allt að kr. 75 þúsund á 24 mánaða fresti fyrir gleraugu og 150.000 kr. fyrir heyrnartæki.

Lasermeðferð á augum: Greiddur er 75 þús. kr. styrkur vegna aðgerðar á hvoru auga.

Göngumæling/Innlegg: Greiddur er 75% kostnaðar, þó að hámarki 20 þús. kr. vegna göngumælingar og innleggja samkvæmt læknisráði. Sambærileg endurgreiðsla vegna annarra minniháttar hjálpartækja.

Tannlæknakostnaður: Greiddur er helmingur kostnaðar umfram 50 þúsund kr. að 300 þúsund kr. vegna tannlæknakostnðar af heilsufarsástæðum. Styrkur getur þó aldrei oðrið hærri en 125 þúsund kr. í skipti. Eftir að hafa verið fullgildur félagi í 10 ár eða lengur stofnast réttur til viðbótarstyrkjar vegna tannlæknakostnaðar sem nemur helmingi kostnaðar allt að 300 þúsund kr.  í eitt skipti. 

Heilsuefling: Veittur er styrkur vegna heilsueflingar sem getur numið allt að helmingi kostnaðar, þó ekki hærri en sem nemur 20 þús. kr. á hverju almanaksári gegn framvísun frumrits reiknings. Ákvörðunin gildir vegna útgjalda sem stofnað hefur verið til á árinu 2014.

Mikil útgjöld vegna heilbrigðisþjónustu: Ef um mikil útgjöld er að ræða vegna heilbrigðisþjónustu, sem ekki fellur undir neinn lið hér að ofan er hægt að sækja sérstaklega um styrk vegna þess til stjórnar sjóðsins. Umsókn skal studd gögnum og reikningum vegna útlagðs kostnaðar.

Almennt gildir að forsenda endurgreiðslu er framvísun frumrits fullgildra greiðslukvittana vegna útlagðs kostnaðar. 

Um greiðslu fæðingarstyrkja gildir að leggja þarf fram gögn frá fæðingarorlofssjóði Tryggingastofnunar ríksins um greiðslur frá sjóðnum í fæðingarorlofi.

Reikningar fyrra almanaksárs eru tækir til endurgreiðslu, en ekki eldri reikningar.