Upplýsingaréttur almennings: Úrlausn lagalegra álitaefna

Námskeið "Upplýsingaréttur almennings:Úrlausn lagalegra álitaefna"  verður haldið næstkomandi föstudag, 10. mars 2017, kl. 09:00-12:30 í húsnæði Menntavísindasviðs HÍ við Stakkahlíð, stofa H-101 í Hamri.  Blaðamenn athugið að styrkur getur fengist frá BÍ upp í námskeiðsgjaldið.

 

SKRÁNING Á NÁMSKEIÐIÐ

 

Verð: kr. 16.800-

 

Umsjónarmaður og fyrirlesari er Kjartan Bjarni Björgvinsson, héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur.

 

Námskeiðið stendur einnig til boða í fjarnámi.  

 

Markmiðið með námskeiðinu er að þátttakendur öðlist haldgóða þekkingu á því hvaða rétt almenningur á til aðgangs að upplýsingum samkvæmt upplýsingalögum nr. 140/2012. Fjallað verður um það hvenær lögin gilda og hvaða undanþágur eru frá meginreglunni um rétt almennings til aðgangs. Umfjöllunin verður studd raunhæfum dæmum um framkvæmd laganna og þá m.a. vísað til úrskurða úrskurðarnefndar um upplýsingamál, dóma Hæstaréttar og álita umboðsmanns Alþingis.

 

Markhópur: Stjórnendur hjá stofnunum ríkis og sveitarfélaga, sem þurfa að skipuleggja og öðlast yfirsýn um það hvernig ber almennt að vinna úr beiðnum sem berast á grundvelli laganna og hvaða kröfur slíkt gerir til stofnunar þeirra. Starfsmenn stjórnsýslunnar sem leysa þurfa úr álitaefnum um hvort veita eigi aðgang að upplýsingum. Fjölmiðlamenn, fræðimenn og allir aðrir sem áhuga hafa á að nýta sér lögin til að kynna sér gögn og upplýsingar í vörslum stjórnvalda.  

 

Á námskeiðinu verður m.a. fjallað um eftirfarandi álitaefni í tengslum við beitingu upplýsingalaga:

 

·         Um hvaða starfsemi ríkis og sveitarfélaga gilda lögin? Gilda þau um eignarhald hins opinbera á fyrirtækjum og að hvaða marki?

 

·         Hvernig á að setja fram beiðni um aðgang að gögnum og hvaða kröfur geta stjórnvöld gert til forms slíkra beiðna?  

 

·         Hvenær mega stjórnvöld að synja beiðnum um upplýsingar? Hver er munurinn á upplýsingum sem stjórnvöld mega en þurfa ekki að
      láta af hendi samkvæmt lögunum og upplýsingum sem stjórnvöldum er bannað að veita aðgang að?

 

·         Hvert geta menn leitað þegar beiðni þeirra um upplýsingar er synjað?

 

·         Hvernig eiga stjórnvöld að standa að skráningu mála þannig að upplýsingalögin hafi tilætluð áhrif?

 

Í kennslunni verður að verulegu leyti stuðst við raunhæf dæmi og verkefni þannig að þátttakendur öðlist færni í því að leysa sjálfir úr þeim viðfangsefnum sem koma til kasta þeirra á grundvelli upplýsingalaga.

 

Kjartan Bjarni Björgvinsson er cand.jur. frá Háskóla Íslands og með meistarapróf frá London School of Economics and Political Science 2006. Kjartan starfaði sem aðstoðarmaður umboðsmanns Alþingis frá árinu 2006 til 2009 og sem lögfræðingur við EFTA-dómstólinn í Lúxemborg frá 2009 til 2015. Kjartan hefur kennt stjórnsýslurétt og opinberan starfsmannarétt við Háskóla Íslands frá 2004. Hann var skipaður héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur í apríl 2015.


Nánari upplýsingar veitir Guðrún Eysteinsdóttir, verkefnisstjóri í síma 525-5434 /525-5454 eða í gegnum netfangið gudruney@hi.is