Komið að ögurstundu fyrir blaðamenn

Atkvæðaseðillinn. Atkvæðagreiðslan fer fram á miðvikudaginn kemur, þann 30.
október.
Atkvæðaseðillinn. Atkvæðagreiðslan fer fram á miðvikudaginn kemur, þann 30.
október.

Ágætu blaðamenn!

Komið er að ögurstundu. Stjórn og samninganefnd Blaðamannafélags Íslands hefur samþykkt að
efna til atkvæðagreiðslu um fjórar vinnustöðvanir í nóvember. Atkvæðagreiðslan fer fram á miðvikudaginn kemur, þann 30.
október. Það er ekki um annað að ræða! Tíu mánuðir eru síðan síðastgildandi kjarasamningur lauk
göngu sinni og sjö mánuðir síðan kjarasamningar voru gerðir á almennum vinnumarkaði, sem þó eiga að
vera stefnumarkandi fyrir kaup og kjör í landinu. Þrátt fyrir það eigum við það skjalfest í tilboði
atvinnurekenda frá 26. september síðastliðnum að það er verið að bjóða okkur minna en öllum
öðrum, auk þess sem gerðar eru kröfur til þess að við afsölum okkur ýmsum réttindum sem við
höfum áunnið okkur í gegnum tíðina. Það tók okkur semsé mánuð frá því slitnaði upp úr að ákveða
aðgerðir, þannig að ekki verðum við sökuð um óbilgirni og ekki er hægt að þakka atvinnurekendum
okkar fyrir frumkvæði eða samningsvilja. Sennilega trúa þeir því ekki að það komi til aðgerða, enda
blaðamenn seinþreyttir til vandræða og vanari því að standa á hliðarlínunni og segja söguna en móta hana sjálfir. Það eru enda 41 ár síðan Blaðamannafélagið efndi síðast til verkfallsátaka og það var aðeins í
annað sinn í meira en 120 ára sögu félagsins að gripið er til slíks. Nú erum við að skrifa framhald
þeirrar sögu og við reynum að gera það þannig að það verði okkur til sóma og íslensku samfélagi til
heilla.


Verkfallið tekur eingöngu til netmiðla og ljósmyndara og tökumanna í fyrstu þremur skiptunum og
lengist um fjórar klukkustundir í hvert skipti, samanber meðfylgjandi atkvæðaseðil. Fjórða verkfallið
tekur eingöngu til þeirra sem starfa á prentmiðlum og ljósmyndara og tökumanna, en netmiðlarnir
verða í loftinu. Þannig undirstrikum við mikilvægi upplýsingakerfisins og nauðsyn þess að það sé
ávallt starfandi og deilum byrðunum. Stjórn og samninganefnd hefur ákveðið að bæta að fullu úr
varasjóði félagsins það launatap sem þeir verða fyrir sem taka þátt í verkfallinu. Við eigum sem
betur fer nokkuð digra sjóði eftir fjörutíu ár og félagið stendur vel fjárhagslega. Þar til viðbótar hef
ég fengið staðfest að tæplega 50 þúsund félagar okkar á Norðurlöndunum standa með okkur og
munu veita okkur fjárhagslegan stuðning dragist verkfallið á langinn samkvæmt samningi þar um.
Verkfallið tekur til þeirra fjögurra fyrirtækja sem eru innan Samtaka atvinnulífsins, þ.e.a.s. Árvakurs,
Torgs, Sýnar og RÚV. Kjörfundur hefst klukkan 09.30. Um morguninn verður farið á milli þessara
fjögurra vinnustaða; á Morgunblaðinu, 09.30, á RÚV 10.30, á Sýn 11.30 og á Fréttablaðinu 12.30.
Frá 13.30 og til 17.00 verður kjörfundur í húsnæði félagsins að Síðunmúla 23 og talið verður strax að
loknum kjörfundi.


Ef þeir sem treyst er fyrir rekstri fjölmiðla legðu sig fram að einhverju marki með sama hætti og
blaðamenn gera á hverjum einasta degi í vinnu sinni, væri þessi alvarlega staða ekki uppi. Við
hljótum að vona að það standi til bóta svo skaði vegna átaka verði sem minnstur.

Hjálmar Jónsson