Norðurlandaráð og norræna ráðherranefndin leita að upplýsingastjóra

Norræna ráðherranefndin og skrifstofa Norðurlandsráðs í Kaupmannahöfn auglýsa eftir yfirmanni upplýsingadeildar, sem hæfi störf þann 1. október 2015. Umsóknarfrestur um þessa stöðu er til 30. apríl 2015 klukkan 12:00 

Formleg auglýsing um starfið fer hér á eftir:

 

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet söker en kommunikationschef

 Sekretariaten för Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en chef till den gemensamma kommunikationsavdelningen, med tillträde senast 1 oktober 2015.

Titel:
Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet söker en kommunikationschef

Stad:
Köpenhamn

Ansökningens sista datum:
den 30 april 2015 12:00

Anställningsvillkor:
Nordiska villkor

Jobb kategori:
Avdelningschef 
 
 

Nordiska ministerrådets sekretariat har till uppgift att bistå de fackministerråd som tillsammans utgör Nordiska ministerrådet. Dessutom skall Nordiska ministerrådet självständigt arbeta för att främja det nordiska samarbetet.
Nordiska ministerrådets sekretariat är ett redskap för att förverkliga samarbetet mellan de nordiska regeringarna. Vi ska bidra till resultat som skapar mervärde och gör Norden synligt inåt och utåt genom att

 • initiera, verkställa och följa upp politiska beslut

 • utveckla kunskap till grund för gemensamma lösningar

 • bygga nätverk för utbyte av erfarenheter och idéer.


  Sekretariatet består av tre fackavdelningar, en avdelning för HR, administration och juridik samt en kommunikationsavdelning som är gemensam med Nordiska rådet. Sekretariatet är lokaliserat i Köpenhamn, har runt 100 medarbetare och leds av generalsekreteraren.

  Nordiska rådets sekretariat har som uppgift att koordinera och administrera det nordiska parlamentarikersamarbetet och att betjäna rådets 87 medlemmar och dess organ samt de fem utskotten. Sekretariatet är samlokaliserat med ministerrådet och har 15 medarbetare under ledning av rådsdirektören.

  Arbetsuppgifter
  Som kommunikationschef leder du det strategiska och operativa kommunikationsarbetet för Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Du har det överordnade kommunikationsstrategiska ansvaret för såväl regeringssamarbetet inom ramen för ministerrådet som för parlamentarikersamarbetet inom ramen för Nordiska rådet.

  Du har till uppgift att föreslå, utforma och genomföra strategiska planer för kommunikation enligt beslut från Nordiska ministerrådets generalsekreterare respektive Nordiska rådets rådsdirektör baserat på principen om ett integrerat kommunikationsansvar. Det gemensamma arbetet leds och koordineras av kommunikationsschefen som i innehållsmässiga frågor rapporterar både till generalsekreteraren och till rådsdirektören. I administrativa frågor rapporterar kommunikationsschefen till generalsekreteraren.

  Som kommunikationschef har du även det dagliga ansvaret för den interna och externa kommunikationen och informationen om det nordiska samarbetet, både inom och utanför Norden. Du ansvarar för avdelningens personal, budget samt ekonomisk uppföljning och ingår i generalsekreterarens ledningsgrupp.

  Utöver detta ska kommunikationschefen 
   

 • ansvara för www.norden.org

 • vid behov delta i olika beredningsorgan inom Nordiska rådet

 • ansvara för informations- och PR-material för organisationernas bruk

 • planera, arrangera och leda presskonferenser, -resor och -seminarier inom och utanför Norden

 • ansvara för koordinering av kommunikationsfrågor och rådgivning till de nordiska institutionerna


  Kravprofil
  Du ska ha en gedigen och långvarig erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar inom kommunikation, PR och media. Arbetet förutsätter mycket goda ledaregenskaper både vad gäller att leda, coacha och stödja dina medarbetare som att ansvara för det innehållsmässiga, strategiska och administrativa arbetet.

  Det är viktigt att du har en solid erfarenhet av att arbeta med kommunikation inom större företag eller organisationer. Du har stor kunskap om det nordiska medielandskapet och ett väldokumenterat nätverk främst bland nordiska opinionsbildare och journalister. Du ska ha intresse för och kunskap om politik liksom en god förmåga att navigera i en politiskt styrd organisation. Det är meriterande med erfarenhet från offentlig sektor och internationell verksamhet.

  Som person ska du ha lätt för att samarbeta på alla nivåer och kunna bygga och behålla starka nätverk. Du ska vara kreativ och flexibel. I arbetet företräder du dina uppdragsgivare och du ska vara utåtriktad och van att framträda inför media och publik

  Övrig erfarenhet
  Du ska ha en relevant akademisk utbildning som journalist, kommunikatör, informatör eller annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig. Du ska vara en bra skribent och flytande i tal och skrift på minst ett av våra officiella språk (danska, norska och svenska), samt ha goda kunskaper i engelska. Arbetet kräver att du behärskar sedvanliga IT-system inklusive Officepaketet. Anställning förutsätter medborgarskap i ett av de nordiska länderna. I tjänsten ingår en del reseaktiviteter, främst inom Norden.

  Kommunikationsavdelningen har 18 medarbetare som rapporterar direkt till kommunikationschefen. I avdelningen finns kommunikations- och webbrådgivare, tolkar och översättare samt koordinatorer. Vidare finns en publikationsenheten som är en självständig resultatenhet. Inom avdelningens ansvarsområde ingår även Köpenhamnskontoret för "Norden i fokus” samt upplysningstjänsten ”Hallå Norden”.

  Vi erbjuder
  Ett spännande arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Vi är anställda på tidsbegränsade kontrakt på maximalt åtta år och erbjuder speciella villkor för den som flyttar till Danmark i samband med anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid Nordiska ministerrådet.

  Intervjuer genomförs i Köpenhamn 20-22 maj.
    
   

  Kontaktpersoner:
  Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta HR-chef Gisle Norheim, gino@norden.org
   
  Upplysningar om arbetsvillkoren kan fås av senior rådgivare/HR Monica Donde (modo@norden.org).

   För mer information se www.norden.org