Starfsáætlun stjórnar 2015-2016

Á fundi stjórnar Blaðamannafélagsins fyrr í dag fór fram umræða um þau helstu verkefni sem stjórnin vill beita sér fyrir á næstunni, þ.e. það sem eftir er af árinu 2015 og á árinu 2016.  Stjórn skilgreindi sérstakan verkefnalista eða starfsáætlun sem tekur til hinna ýmsu þátta í starfsemi félagsins og  stefnt er á að hrinda í framkvæmd. Hér á eftir er þessi verkefnalisti/starfsáætlun birt: 

 

Starfsáætlun stjórnar 2015-2016

 

 • Nýir kjarasamningar eru meginverkefni félagsins á árinu.

 • Kjarasamningar félagsins verði gefnir út ásamt lögum félagsins og reglugerðum sjóða þess.

 • Haldið verði áfram skráningu á einstökum þáttum í sögu félagsins og fram haldið skráningu minja og mynda í eigu þess.

 • Blaðamannaminni, sem er vísir að blaðamannatali hefur verið birt á vef félagsins. Það nær fram til ársins 1960 og verður haldið áfram við skráningu blaðamanna sem hófu störf á tímabilinu 1960-1970.

 • Lokið verði við innréttingar á nýjum fundarsölum í austurenda 3. hæðar Síðumúla 23, sem félagið hefur keypt og lokið við endurbætur á hreinlætis- og eldhúsaðstöðu því tengt.

 • Gefið verði út annað bindi af bókinni Íslenskir blaðamenn sem innifeli viðtöl við blaðamenn sem eru með félagsnúmer 10-20.

 • Kannað verði með útgáfu á úrvali mynda úr fyrstu tíu bókunum af Myndum ársins.

 • Fréttaumfjöllun á heimasíðu félagsins verði áfram aukin um það sem hæst ber í blaðamennsku hér á landi og erlendis. Heimasíðan bjóði upp á allar nýjustu aðferðir sem ný samskiptatækni býður upp á til þess að koma sjónarmiðum félagsins á framfæri út á við og gagnvart félagsmönnum sínum.Félagið stuðli áfram að endurmenntun með öllum tiltækum ráðum, m.a. með þátttöku í ráðstefnuhaldi og með því að halda sérstök endurmenntunarnámskeið um tiltekin efni.

 • Félagið rækti samstarf á alþjóðavettvangi á vegum Alþjóðasambands blaðamanna IFJ, Evrópusambands blaðamanna EFJ og Norræns sambands blaðamanna NFJ og verði vakandi fyrir nýjum áherslum í alþjóðasamstarfi.

 • Lokið verði við að taka saman skrá yfir meiðyrðamál og meiðyrðadóma síðustu 20-25 ára og hún notaður sem grunnur að aframhaldandi starfi félagsins að því að tryggja með öllum ráðum raunverulegt tjáningarfrelsi í landinu. Skráin og dómarnir verði aðgengilegir á heimasíðu félagsins.

 • Geymslur verði byggðar og endurbætur gerðar á útiaðstöðu við bæði orlofshús félagsins í Brekkuskógi.

 • Tekin veri saman skrá yfir fræðilegar ritgerðir sem fjalla um fjölmiðla og blaðamennsku og efni sem skiptir máli sem sem hvað varðar meiðyrði og friðhelgi einkalífs.