Starfsáætlun stjórnar

 

 • Félagið verður 120 ára á þessu ári.  Þess verði minnst með ýmsum hætti.
 • Þegar hefur verið gefin út í tilefni þessa viðtalsbókin Íslenskir blaðamenn II með viðtölum við 15 blaðamenn með félagsnúmer 9-23
 • Veisla verðir haldin í kringum afmælið í lok nóvember, byrjun desember.
 • Fjölmiðlamótið í knattspyrnu hefur verið haldið samfellt í 30 ár í sumar. Þess verði minnst með því að halda veglegra mót en venjulega, þar sem það fer saman við 120 ára afmæli félagsins.
 • Lagfæringar verði gerðar á svæði félagsins í Heiðmörk og þar útbúin lágmarksaðstaða fyrir félagsmenn til útiveru.
 • Kjarasamningar félagsins verði gefnir út ásamt lögum félagsins og reglugerðum sjóða þess.
 • Haldið verði áfram skráningu á einstökum þáttum í sögu félagsins og fram haldið skráningu minja og mynda í eigu þess.
 • Blaðamannaminni, sem er vísir að blaðamannatali hefur verið birt á vef félagsins. Það nær fram til ársins 1960 og verður haldið áfram við skráningu blaðamanna sem hófu störf á tímabilinu 1960-1970 og 1970-1980.
 • Kannað verði með útgáfu á úrvali mynda úr þeim bókum sem komnar eru út af Myndum ársins, en fyrsta bókin var gefin út 2004. 
 • Heimasíða félagsins verð endurnýjuð og athugað með möguleikann á útgáfu á rafrænum félagsskírteinum.
 • Fréttaumfjöllun á heimasíðu félagsins verði áfram aukin um það sem hæst ber í blaðamennsku hér á landi og erlendis.  Heimasíðan bjóði upp á allar nýjustu aðferðir sem ný samskiptatækni býður upp á til þess að koma sjónarmiðum félagsins á framfæri út á við og gagnvart félagsmönnum sínum.
 • Félagið stuðli áfram að endurmenntun með öllum tiltækum ráðum, m.a. með þáttöku í ráðstefnuhaldi og með því að halda sérstök endurmenntunarnámskeið um tiltekin efni. 
 • Félagið rækti samstarf á alþjóðavettvangi á vegum Alþjóðasambands blaðamanna IFJ, Evrópusambands blaðamanna EFJ og Norræns sambands blaðamanna NFJ og verði vakandi fyrir nýjum áherslum í alþjóðsamstarfi.
 • Lokið verði við að taka saman skrá yfir meiðyrðamál og meiðyrðadóma síðustu 20-25 ára og hún notuð sem grunnur að áframhaldandi starfi félagsins að því að tryggja með öllum ráðum raunverulegt tjáningarfrelsi í landinu. Skráin og dómarnir verði aðgengilegir á heimasíðu félagsins.
 • Gestahús og geymsla verði endurnýjuð í Stóru-Brekku, en því hefur þegar verið lokið í Litlu-Brekku.
 • Tekin verði saman skrá yfir fræðilegar ritgerðir sem fjalla um fjölmiðla og blaðamennsku og efni sem skiptir þá starfsemi máli svo sem hvað varðar meiðyrði og friðhelgi einkalífs.
 • Haldið verði námskeið um atvinnulok og töku lífeyris, og samspil þess við atvinnutekjur, séreignasparnað, tekjur frá TR og fleira, þannig að félagsmönnum megi vera sem best ljóst hvaða möguleikar séu í þeim efnum og upplýsingar þessa efnis birtar í Blaðamanninum.
 • Kannað verði með stofnun pressuklúbbs, sem nýtti sér nýja félagsaðstöðu Blaðamannafélagsins og hittist með reglubundnum hætti yfir vetrarmánuðina.
 • Áfram verði unnið að eflingu félagsstarfsemi fyrir eldri félagsmenn sem hittast alla föstudaga í húsnæði félagsins nema yfir hásumarið. Verði meðal annars horft til þematengdra utanlandsferða og ferða innanlands í sama skyni.
 • Neyðarsjóður verði settur á laggirnar á vettvangi félagsins og hann formbundinn með samningu reglugerðar, sem staðfest verði endanlega á aðalfundi félagsins 2018 í tilefni af 120 ára afmæli félagsins.  Sjóðnum er ætlað að mæta neyð félagsmanna þar sem önnur úrræði eru ekki fyrir hendi innan félagsins til að mæta óskum þeirra.
 • Útgáfa árlegrar ljósmyndabókar og árlegrar ljósmyndasýningar verði endurmetin í ljósi sífellt vaxandi kostnaðar og það kannað hvort hægt sé að styðja við ljósmyndun á vettvangi félagsins með öðrum og beinskeyttari hætti.
 • Kannað verði með að setja fé inn í Minningarsjóð Vilhjálms Finsen og fela sjóðnum það hlutverk að veita veglega starfsstyrki til blaðamanna til að efla rannsóknarblaðamennsku í landinu.

Samþykkt á stjórnarfundi 16.júní 2017