Starfsáætlun stjórnar

Starfsáætlun stjórnar 2023-2024

 • Framundan eru kjaraviðræður eftir að afturvirkir skammtímasamningar, sem gilda til loka janúar 2024, voru samþykktir í janúar. Stóra verkefni ársins verður því að gera nýja kjarasamninga og verður kröfugerð, sem unnin var fyrir núgildandi samninga höfð að leiðarljósi í þeirri vinnu með teknu tilliti til breyttra aðstæðna.
 • Sameina þarf kjarasamninga FF og BÍ og einnig að tryggja réttindi dagskrárgerðarfólks á RÚV í kjarasamningi BÍ.
 • Skipulag á rekstri skrifstofu verður endurskoðað miðað við breyttar áherslur félagsins.
 • Farið verður í stefnumótunarvinnu fyrir félagið í nánu samstarfi við félagsmenn.
 • Vefur félagsins, press.is, verður uppfærður miðað við þarfagreiningu sem unnin verður.
 • Rafræn skráning á úrskurðum siðanefndar verður bætt með það fyrir augum að gera þá aðgengilegri á vef félagsins.
 • Stofnaður verður styrktarsjóður blaðamanna, sem verður í formi sjálfseignarstofnunar, og rekinn verður af styrktarfé.
 • Áfram verður unnið að öflugri hagsmunagæslu fyrir félagsmenn og stéttina í heild. Efna þarf til frekara samtals við helstu hagaðila, jafnt á sviði stjórnmálanna, innan stjórnsýslunnar sem og í einkageiranum og víðar í samfélaginu með það að markmiði að auka skilning á mikilvægi blaðamennsku og bágri stöðu fjölmiðla. Eitt meginverkefnið verður að fá stjórnvöld til að veita auknu fjármagni í stuðning til einkarekinna miðla og að fá þau til að grípa til frekari aðgerða til stuðnings fjölmiðlum.
 • Stofnaður verður samráðsvettvangur fjölmiðla með það fyrir augum að efla slagkraft í baráttu fyrir sameiginlegum hagsmunamálum fjölmiðla og blaðamanna.
 • Ráðist verður í herferð í haust til styrktar einkareknum fjölmiðlum þar sem markmiðið er m.a. að hvetja almenning til þess að gerast áskrifendur að fjölmiðlum. Herferðin mun einnig hafa það að markmiði að vekja almenning til vitundar um mikilvægi blaðamennsku í lýðræðissamfélagi. Haldið verður málþing í september til að hrinda herferðinni af stað.
 • Hafinn verður undirbúningur að verkefni sem felst í fræðslu um blaðamennsku og fjölmiðlalæsi fyrir ungmenni (9. eða 10. bekk og/eða fyrsta ári í framhaldsskóla).
 • Félagið stuðli áfram að endur- og símenntun með öllum tiltækum ráðum, m.a. með þátttöku í ráðstefnuhaldi og með því að halda sérstök endurmenntunarnámskeið um tiltekin efni. Þá er til skoðunar að BÍ bjóði reglulega upp á nýliðanámskeið, í samvinnu við fjölmiðlana, fyrir þá blaðamenn sem eru að taka sín fyrstu skref í faginu. Einnig verði skoðað að framleiða sérstök fræðslumyndbönd um hin ýmsu efni tengd faginu sem verða félagsmönnum aðgengileg á vef félagsins – t.a.m. sem liður í nýliðaþjálfun.
 • Komið verði upp upptökuaðstöðu til hlaðvarpsgerðar sem félagsmenn geta nýtt sér endurgjaldslaust og hafin útgáfa á reglulegum hlaðvarpsþáttum til þess að miðla faglegri umræðu og fræðslu.
 • Við höfum áhuga á að efla nám í blaðamennsku í grunnnámi á háskólastigi sem ekki er í boði í dag og munum hefja könnun á hentugum samstarfsaðila.
 • Deild miðlunar og almannatengsla sem stofnuð var formlega á síðasta aðalfundi verður virkjuð. Markmiðið er að efla faglegt starf almannatengla og upplýsingafulltrúa, móta siðareglur almannatengla og efla innra starf félagsins gagnvart þeim sem sinna almannatengslum og miðlun.
 • Félagið rækti samstarf á alþjóðavettvangi á vegum Evrópusambands blaðamanna EFJ og Norræns sambands blaðamanna NFJ og verði vakandi fyrir nýjum áherslum í alþjóðsamstarfi.
 • Áfram verður unnið að bættu aðgengi blaðamanna að vettvangi og gögnum. Komið verður á reglulegum fundum með hagaðilum á borð við lögreglu, almannavarnir, dómskerfið, upplýsingafulltrúum hjá hinu opinbera o.fl.
 • Lagfæringar verði gerðar á svæði félagsins í Heiðmörk og þar útbúin lágmarksaðstaða fyrir félagsmenn til útiveru.

 

Samþykkt á stjórnarfundi 4. maí 2023