2003 Árni Matthías Mathiesen gegn Magnúsi Þór Hafsteinssyni

gnús Þór Hafsteinsson, Frjálslynda Flokknum, krafðist þess að tiltekin ummæli Árna Matthíass Mathiesens, sjávarútvegsráðherra Sjálfstæðisflokks,  yrðu ómerkt, auk þess sem Árna yrði gert að sæta refsingu og greiða Magnúsi miskabætur. Fallist var á það með Árna að ummælum hans um sviðsetningu frétta hafi verið beint að fréttastofu sjónvarpsins, en ekki Magnúsi og gat Magnús því ekki átt aðild að kröfu á hendur Árna vegna þeirra ummæla. Var Árni samkvæmt því sýknaður af kröfum Magnúsar í þessum þætti málsins, sbr. 2. mgr. 16. gr. laga nr. 91/1991. Talið var að Magnús hefði, með því að hasla sér völl í stjórnmáladeilu með þeim hætti sem hann gerði, mátt búast við því að andsvör kæmu frá Árna. Að atvikum málsins virtum þóttu ekki efni til að fallast á að Árni hefði veist að æru Magnúsar með því að haga orðum sínum á þann hátt, sem hann gerði. Litið var til þess að Áarni hafi ekki átt upptökin að umræðunni, heldur hafi orð hans fallið að gefnu tilefni frá Magnúsi. Sú aðstaða að Árni var stjórnmálamaður og gegndi embætti sjávarútvegsráðherra gat hér engu breytt um þá niðurstöðu að með orðum hans var ekki farið út fyrir mörk leyfilegs tjáningarfrelsis. Var Árni sýknaður af kröfum Magnúsar.

Skilgreining   á eðli máls Niðurstaða dóms Bótaupphæð Bótaupphæð   (framreiknuð til 2013) Málskostnaður Hver er ábyrgur Dómur   undirréttar (hvaða ?)
Meiðyrði Sýkna 0 0 Málskostnaður felldur niður Ekki tekin afstaða Héraðsdómur Reykjaness, þar var   Árni dæmdur sekur og til þess að greiða 100.000 kr í miskabætur. 

 

Slóð á dóm: http://www.haestirettur.is/domar?nr=2467&leit=t