2005 Hrefna Kristmundsdóttir, Júlíus Jón Þorsteinsson og Elí Sigursteinn Þorsteinsson gegn Ríkisútvarpinu og þrotabúi Brautarholts 8 ehf

Hrefna Kristmundsdóttir, Júlíus Jón Þorsteinsson og Elí Sigursteinn Þorsteinsson höfðuðu mál til greiðslu miskabóta úr hendi Ríkisútvarssins og þrotabúi Brautarholts 8 ehf. Vísuðu þau til 1. mgr. 19. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála um heimild til aðilasamlags. Fallist var á að skilyrði aðilasamlags væru fyrir hendi í málinu til sóknar og varnar. Hrefna, Júlíus og Elí gáfu hins vegar þær skýringar á kröfugerð sinni fyrir dómi að um væri að ræða sameiginlega kröfu þeirra þriggja á hendur Ríkisútvarpinu og Brautarholti. Talið var að til að neyta fyrrgreindrar heimildar til aðilasamlags hefði þeim Hrefnu, Júlíusi og Elí verið nauðsyn að gera hvert fyrir sig sérstaka kröfu og þar sem það hefði ekki verið gert væri krafa þeirra ódómtæk og var málinu vísað frá dómi af sjálfsdáðum.

Skilgreining   á eðli máls Niðurstaða dóms Bótaupphæð Bótaupphæð   (framreiknuð til 2013) Málskostnaður Hver er ábyrgur Dómurundirréttar   (hvaða ?)
Friðhelgi   einkalífs Frávísun 0 0 150000 Ekki tekin afstaða

Héraðsdómur Reykjavíkur, einnig   vísað frá

 

Slóð á dóm: http://www.haestirettur.is/domar?nr=3513&leit=t