2010 Guðríður Haraldsdóttir gegn Dante Lynn Kubischta

ante Lynn Kubischta höfðaði mál aðallega á hendur Guðríði Haraldsdóttur, ritstjóra Vikunnar, en til vara Valborgu F. Svanholt Níelsdóttur, fyrrum tengdamóðir stefnda, vegna ummæla um fjölskyldu Dante, sem birtust í tímaritinu Vikunni. Krafðist Dante þess að ummælin yrðu ómerkt, að Guðríður, en til vara Valborg yrði dæmd til refsingar með því að hafa með ærumeiðandi ummælum sínum brotið gegn friðhelgi einkalífs, að honum yrðu dæmdar miskabætur og fjárhæð til að standa straum af birtingu dómsins í dagblöðum og þess að forsendur dómsins yrðu birtar í næsta tölublaði Vikunnar eftir að dómur félli. Í héraði féll Dante frá öllum kröfum á hendur Valborgu. Höfundur greinarinnar var ekki nafngreindur, en neðan við inngang greinarinnar sagði: „Texti: Vikan“. Viðmælandinn Valborg gat ekki staðfest að orðrétt væri eftir henni haft nema í einu tilviki. Talið var að eins og hér háttaði til bæri Guðríður ábyrgð á ummælum í greininni sem ritstjóri blaðsins, sbr. 3. mgr. 15. gr. lagar nr. 57/1956 um prentrétt, og breytti þá engu um hvort viðmælandi hennar sem ummælin voru höfð eftir kynni einnig að geta talist höfundur greinarinnar. Hafnað var ómerkingu tveggja ummæla með vísan til þess að þau fælu í sér lýsingu á skoðunum og gildismati Valborgar. Með tveimur ummælanna var Dante borin á brýn refsiverð háttsemi og í tveimur ummælum til viðbótar var talin felast staðhæfing um að Dante hefði gerst sekur um refsiverða háttsemi. Voru þessi ummæli talin varða við 235. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, enda fælu þau í sér fullyrðingar sem engum stoðum hefði verið skotið undir né væru réttar, og voru þau dæmd dauð og ómerk. Þá var fallist á að Guðríður hefði brotið gegn 229. gr. almennra hegningarlaga, en henni ekki gerð refsing. Loks var fallist á kröfu Dante um birtingu forsendna og niðurstaðna dómsins í fyrsta tölublaði Vikunnar eftir uppsögu dómsins, en kröfum um greiðslu kostnaðar vegna frekari birtingar hafnað. Þá var Guðríður dæmd til að greiða Dante 300.000 krónur í miskabætur. 

Skilgreining   á eðli máls Niðurstaða dóms Bótaupphæð Bótaupphæð   (framreiknuð til 2013) Málskostnaður Hver er ábyrgur Dómur   undirréttar (hvaða ?)
Friðhelgi   einkalífs og meiðyrði Sekt 300000 339700,14 500000 Guðríður Haraldsdóttir,   ritstjóri Héraðsdómur Vesturlands   óraskaður að öðru en að miskabætur eru lækkaðar

 

Slóð á dóm: https://www.haestirettur.is/default.aspx?pageid=347c3bb1-8926-11e5-80c6-005056bc6a40&id=e5b1ed76-5dc8-4cb6-b805-da61195e7ce5